Het verhaal

Abdera's Democritus


Democritus van Abdera was een belangrijke Griekse filosoof die leefde van 460 tot 370 v.Chr. Hij was een discipel van Leucippus van Miletus (Griekse filosoof).

Hij was ook een astronoom en wiskundige. Zijn ideeën over atomisme waren dat alle materie bestond uit kleine deeltjes, die hij atomen noemde, wat ondeelbare deeltjes betekent. Atomen is een Grieks woord waarbij "a" nee betekent en "toos" stuk betekent.

Het is onduidelijk of deze atomistische ideeën van hemzelf waren of die van zijn meester Leucippus. Voor Democritus was het universum oneindig, waar er veel andere vergelijkbare werelden waren zoals de onze. Er zijn platen die hij over 90 werken schreef. Een beroemd citaat van Democritus: "Alles in het universum is het resultaat van toeval en noodzaak."

List of site sources >>>