Het verhaal

Geschiedenis woordenboek


Nazisme

Het nazisme was een politiek regime dat in 1934 in Duitsland werd ingesteld door Adolf Hitler en werd geïnspireerd door het Italiaanse fascisme van Mussolini, maar in extremere mate overgenomen. Naast de fascistische kenmerken (totalitarisme, nationalisme, militarisme, imperialisme, persoonlijkheidscultus en gewelddadige repressie), verdedigde het nazisme ook antisemitisme en racisme (het Arische ras, waarvan de Duitsers de beste vertegenwoordigers zouden zijn, als superieur aan alle anderen). Tegenwoordig wordt de term nazisme gebruikt om alle gewelddadige racistische en nationalistische idealen aan te duiden.

Suggesties met andere woorden ...

republiek

kapitaal

globalisering

volksstemming

intellectueel

populisme

Landelijke uittocht

mythe